Vergoedingen

Huid therapeutische behandelingen vallen in de meeste gevallen onder het aanvullend pakket en worden vergoed door de zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen welke rechten op vergoeding u heeft. Ook kunt u voor een overzicht van vergoedingen de polisvoorwaarden op de website van uw zorgverzekeraar raadplegen. Om voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen heeft u vaak een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Bij een aanvullende verzekering worden bij de meeste behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar.

Kwaliteitswaarborg bij Cosmedi4u

Cosmedi4u is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en staat geregistreerd in het  Kwaliteitsregister Paramedici. Hiervoor gelden criteria ten aanzien van werkervaring en deskundigheidsbevordering. Naast kwaliteitsbewaking is dit voor u van belang om voor een vergoeding in aanmerking te komen.