Klachtenregeling

Uiteraard zie ik graag dat u tevreden bent over de door mij verleende zorg. Daarom blijf ik werken aan de kwaliteit van mijn zorgverlening. Bent u niet tevreden, dan zoek ik samen met u naar een oplossing. Ik verzoek u uw klacht of suggestie aan mij kenbaar te maken. Dit geeft mij de mogelijkheid om uw klacht op te lossen en naar de toekomst toe soortgelijke klachten te voorkomen.

Ik zie in dat geval graag dat u contact opneemt met mij via 06-19420752. In de meeste gevallen kan het probleem snel worden opgelost. Als u er met mij niet uit komt dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van onze beroepsvereniging de NVH. Deze klachtencommissie is onafhankelijk en zal uw klacht met de grootst mogelijke zorg behandelen. Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.